این نوع درب به علت قراردادن محل هایی بر روی درب جهت هر چه راحت تر باز کردن و قرارگرفتن انگشتان برروی درب، درب انگشتی نامیده می شود. این نمونه درب از تین پلیت های ضد خوردگی تهیه می شود و در سایزهای 38، 63، 66، 82 در رنگ های مختلف و با چاپ اختصاصی قابل سفارش می باشد.
درب-انگشتی
درب-انگشتی