این نوع درب ترکیبی از کاربری درب دکمه دار و درب انگشتی است. این نمونه درب از تین پلیت های ضد خوردگی تهیه می شود و در سایزهای 38، 63، 66، 82 در رنگ های مختلف و با چاپ اختصاصی قابل سفارش می باشد.


درب دکمه دار انگشتی