این نوع درب انحصارا جهت تولید محصولاتی است که به صورت داغ پر می شوند. تمام محصولات صنایع غذایی که طی فرایند تولیدشان پاستوریزه یا استرلیزه می شوند پس از درب بندی و سر شدن مقداری خلا در خود ایجاد می کنند که باعث پایین کشیده شدن دکمهی قرار گرفته شده بر روی درب می شود که در هنگام باز کردن درب با برگشت دکمه به مکان اولیه خود همراه است که این ویژگی سالم بودن محصول و عدم نفوذ هوا و واکنش با محصول را نشان می دهد. این نمونه درب از تین پلیت های ضد خوردگی تهیه می شود و در سایزهای 38، 63، 66، 82 در رنگ های مختلف و با چاپ اختصاصی قابل سفارش می باشد. درب دکمه دار