این نوع درب، برای انواع درب شیشه جار مورد استفاده قرار می گیرد و از تین پلیت های ضد خوردگی تهیه می شود. این نمونه در سایزهای 38، 63، 66، 82 در رنگ های مختلف و با چاپ اختصاصی قابل سفارش می باشد.
درب ساده
درب ساده